ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ - Academic Courses with Syllabus


To read in ENGLISH, Click Here       हिन्दी मे पड़ने केलिए यहाँ क्लिक कीजिये

I. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ - ಪರಿಚಯ

III. ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಯನ

IV. ವೇದಾಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ

V. ಮೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ

  • 41. AVR - ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ (ಪಂಚದಶೀ, ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿ, ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ )
  • 42. PMR - ಪೂರ್ವ ಮಿಮಾಂಸ (ಟೂಪೀಠಿಕಾ, ಶ್ಲೋಕವಾರ್ತಿಕಾ, ತಂತ್ರ ವಾರ್ತಿಕಾ, ಶಬರ ಭಾಷ್ಯ, ಜೈಮಿನಿ ಸೂತ್ರ)
  • 43. NYDR - ನ್ಯಾಯ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ (ನ್ಯಾಯ ಸೂತ್ರ, ವೈಶೇಷಿಕ ಸೂತ್ರ)
  • 44. PYSR - ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ (ಯೋಗ ಸೂತ್ರ - ವ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯ )
  • 45. BGR - ಭಗವದ್ಗೀತೆ - ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಸಹಿತ (ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ, ಮಧುಸೂಧನ, ಬೆಲ್ಲಂಕೊಂಡ ರಾಮ ರಾಯ ಕವಿ ಭಾಷ್ಯ)
  • 46. PAR - ಪಾಣಿನಿ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ

ಇತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಗಳು

  • 51. CAR - ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (Comparative Analysis of Religions)
  • 52. PSP - ಪ್ರಮೇಯ ಸಿದ್ಧಿ
  • 53. AS - ಅದ್ವೈತ ಸಾಧನಾ (ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ)
  • 54. RP - ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ತರಗತಿಗಳು